User Tools

Site Tools


184230-5700-homerus-la-gi

Homerus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5700
Đặt tên theo Homer
Tên thay thế 5166 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1733452
Viễn điểm quỹ đạo 3.0216338
Độ lệch tâm 0.1632901
Chu kỳ quỹ đạo 1529.0762124
Độ bất thường trung bình 186.72314
Độ nghiêng quỹ đạo 12.93601
Kinh độ của điểm nút lên 163.78392
Acgumen của cận điểm 124.24340
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5700 Homerus (5166 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

Nó được đặt theo tên the Greek poet Homer.[1]

  1. ^ Homer (c. bet. 800 và 700 B.C.)
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5700 Homerus
184230-5700-homerus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)