User Tools

Site Tools


184130-5569-colby-la-gi

Colby
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. Torres
Nơi khám phá Cerro El Roble
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5569
Tên thay thế 1974 FO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0438623
Viễn điểm quỹ đạo 2.8243207
Độ lệch tâm 0.1603182
Chu kỳ quỹ đạo 1387.0872274
Độ bất thường trung bình 283.50610
Độ nghiêng quỹ đạo 5.26482
Kinh độ của điểm nút lên 353.83451
Acgumen của cận điểm 283.25947
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5569 Colby (1974 FO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1974 bởi C. Torres ở Cerro El Roble.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5569 Colby
184130-5569-colby-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)