User Tools

Site Tools


184030-5432-imakiire-la-gi

Imakiire
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kojima, T.
Nơi khám phá Chiyoda
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5432
Tên thay thế 1988 VN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3102579
Viễn điểm quỹ đạo 2.9234649
Độ lệch tâm 0.1171646
Chu kỳ quỹ đạo 1546.2136192
Độ bất thường trung bình 222.60691
Độ nghiêng quỹ đạo 3.18306
Kinh độ của điểm nút lên 95.21761
Acgumen của cận điểm 304.99168
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5432 Imakiire (1988 VN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1988 bởi Kojima, T. ở Chiyoda.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5432 Imakiire
184030-5432-imakiire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)