User Tools

Site Tools


183930-5304-bazhenov-la-gi

Bazhenov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Zhuravleva, L. V.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5304
Tên thay thế 1978 TA7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7771108
Viễn điểm quỹ đạo 3.1915226
Độ lệch tâm 0.0694316
Chu kỳ quỹ đạo 1883.0670790
Độ bất thường trung bình 231.14195
Độ nghiêng quỹ đạo 8.97903
Kinh độ của điểm nút lên 114.60274
Acgumen của cận điểm 318.44995
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0925
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

5304 Bazhenov (1978 TA7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1978 bởi Zhuravleva, L. V. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5304 Bazhenov
183930-5304-bazhenov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)