User Tools

Site Tools


183830-5187-domon-la-gi

Domon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5187
Đặt tên theo Ken Domon
Tên thay thế 1990 TK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6992473
Viễn điểm quỹ đạo 3.1488641
Độ lệch tâm 0.0768824
Chu kỳ quỹ đạo 1826.3200108
Độ bất thường trung bình 171.69287
Độ nghiêng quỹ đạo 3.02162
Kinh độ của điểm nút lên 129.15720
Acgumen của cận điểm 278.75670
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5187 Domon (1990 TK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1990 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5187 Domon
183830-5187-domon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)