User Tools

Site Tools


183630-4658-gavrilov-la-gi

Gavrilov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N. S.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4658
Tên thay thế 1979 SO11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5397942
Viễn điểm quỹ đạo 3.7737154
Độ lệch tâm 0.1954414
Chu kỳ quỹ đạo 2048.6119687
Độ bất thường trung bình 51.30903
Độ nghiêng quỹ đạo 1.14921
Kinh độ của điểm nút lên 153.42592
Acgumen của cận điểm 208.62248
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

4658 Gavrilov (1979 SO11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1979 bởi Chernykh, N. S. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4658 Gavrilov
183630-4658-gavrilov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)