User Tools

Site Tools


183530-4553-doncampbell-la-gi

Doncampbell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Ted Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4553
Tên thay thế 1982 RH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2486234
Viễn điểm quỹ đạo 2.9840658
Độ lệch tâm 0.1405477
Chu kỳ quỹ đạo 1545.7555892
Độ bất thường trung bình 75.67595
Độ nghiêng quỹ đạo 12.90004
Kinh độ của điểm nút lên 168.90476
Acgumen của cận điểm 113.64851
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

4553 Doncampbell (1982 RH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1982 bởi Ted Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4553 Doncampbell
183530-4553-doncampbell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)