User Tools

Site Tools


183330-5969-ryuichiro-la-gi

Ryuichiro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 17 tháng 3 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5969
Tên thay thế 1991 FT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0346202
Viễn điểm quỹ đạo 2.6116062
Độ lệch tâm 0.1241838
Chu kỳ quỹ đạo 1293.3139834
Độ bất thường trung bình 208.27645
Độ nghiêng quỹ đạo 7.45299
Kinh độ của điểm nút lên 4.84604
Acgumen của cận điểm 291.33456
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5969 Ryuichiro (1991 FT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 3 năm 1991 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5969 Ryuichiro
183330-5969-ryuichiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)