User Tools

Site Tools


183230-5833-peterson-la-gi

Peterson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 5 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5833
Tên thay thế 1991 PQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.3947392
Viễn điểm quỹ đạo 3.5932772
Độ lệch tâm 0.0284112
Chu kỳ quỹ đạo 2385.5268496
Độ bất thường trung bình 90.09805
Độ nghiêng quỹ đạo 19.32452
Kinh độ của điểm nút lên 306.94955
Acgumen của cận điểm 128.23904
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0901
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.70

5833 Peterson (1991 PQ) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 8 năm 1991 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5833 Peterson
183230-5833-peterson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)