User Tools

Site Tools


183130-5699-munch-la-gi

Munch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5699
Đặt tên theo Edvard Munch
Tên thay thế 2141 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9855657
Viễn điểm quỹ đạo 2.8220715
Độ lệch tâm 0.1739952
Chu kỳ quỹ đạo 1361.2909727
Độ bất thường trung bình 54.41756
Độ nghiêng quỹ đạo 4.33335
Kinh độ của điểm nút lên 257.73170
Acgumen của cận điểm 148.57547
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

5699 Munch (2141 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5699 Munch
183130-5699-munch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)