User Tools

Site Tools


183030-5431-maxinehelin-la-gi

Maxinehelin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 6 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5431
Tên thay thế 1988 MB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7350379
Viễn điểm quỹ đạo 2.9194027
Độ lệch tâm 0.2544591
Chu kỳ quỹ đạo 1296.7452810
Độ bất thường trung bình 153.95782
Độ nghiêng quỹ đạo 23.30587
Kinh độ của điểm nút lên 287.73764
Acgumen của cận điểm 100.86660
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5431 Maxinehelin (1988 MB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 6 năm 1988 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5431 Maxinehelin
183030-5431-maxinehelin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)