User Tools

Site Tools


182930-5303-parijskij-la-gi

Parijskij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5303
Tên thay thế 1978 TT2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8143513
Viễn điểm quỹ đạo 2.9334761
Độ lệch tâm 0.0207252
Chu kỳ quỹ đạo 1779.5451957
Độ bất thường trung bình 215.40695
Độ nghiêng quỹ đạo 2.77196
Kinh độ của điểm nút lên 51.11961
Acgumen của cận điểm 143.92909
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5303 Parijskij (1978 TT2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5303 Parijskij
182930-5303-parijskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)