User Tools

Site Tools


182830-5186-donalu-la-gi

Donalu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Roman, B.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5186
Tên thay thế 1990 SB4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3615850
Viễn điểm quỹ đạo 2.7961094
Độ lệch tâm 0.0842478
Chu kỳ quỹ đạo 1512.6444470
Độ bất thường trung bình 61.30080
Độ nghiêng quỹ đạo 14.90297
Kinh độ của điểm nút lên 333.93142
Acgumen của cận điểm 75.78763
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

5186 Donalu (1990 SB4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1990 bởi Roman, B. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5186 Donalu
182830-5186-donalu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)