User Tools

Site Tools


182730-4875-ingalls-la-gi

Ingalls
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Reiki Kushida
Nơi khám phá Yatsugatake
Ngày khám phá 19 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4875
Đặt tên theo Albert Graham Ingalls
Tên thay thế 1991 DJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8408333
Viễn điểm quỹ đạo 2.6450329
Độ lệch tâm 0.1792741
Chu kỳ quỹ đạo 1226.9387908
Độ bất thường trung bình 300.60895
Độ nghiêng quỹ đạo 5.25150
Kinh độ của điểm nút lên 123.90667
Acgumen của cận điểm 159.12829
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

4875 Ingalls (1991 DJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 2 năm 1991 bởi Yoshio Kushida và Reiki Kushida ở Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4875 Ingalls
182730-4875-ingalls-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)