User Tools

Site Tools


182630-4657-lopez-la-gi

Lopez
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4657
Tên thay thế 1979 SU9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5570902
Viễn điểm quỹ đạo 3.6573304
Độ lệch tâm 0.1770463
Chu kỳ quỹ đạo 2000.5729419
Độ bất thường trung bình 59.44464
Độ nghiêng quỹ đạo 0.28295
Kinh độ của điểm nút lên 358.65996
Acgumen của cận điểm 39.52325
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

4657 Lopez (1979 SU9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4657 Lopez
182630-4657-lopez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)