User Tools

Site Tools


182530-4552-nabelek-la-gi

Nabelek
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Antonín Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 11 tháng 5 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4552
Tên thay thế 1980 JC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8183143
Viễn điểm quỹ đạo 2.4874809
Độ lệch tâm 0.1554107
Chu kỳ quỹ đạo 1153.8078045
Độ bất thường trung bình 234.45949
Độ nghiêng quỹ đạo 2.23196
Kinh độ của điểm nút lên 350.32168
Acgumen của cận điểm 319.05414
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

4552 Nabelek (1980 JC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 5 năm 1980 bởi Antonín Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4552 Nabelek
182530-4552-nabelek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)