User Tools

Site Tools


182330-4266-waltari-la-gi

Waltari
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yrjö Väisälä
Nơi khám phá Turku
Ngày khám phá 28 tháng 12 năm 1940
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4266
Đặt tên theo Mika Waltari
Tên thay thế 1940 YE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6192476
Viễn điểm quỹ đạo 3.7264530
Độ lệch tâm 0.1744812
Chu kỳ quỹ đạo 2064.2999621
Độ bất thường trung bình 281.43969
Độ nghiêng quỹ đạo 16.49312
Kinh độ của điểm nút lên 322.57111
Acgumen của cận điểm 157.39649
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0528
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

4266 Waltari (1940 YE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1940 bởi Yrjö Väisälä ở Turku.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4266 Waltari
182330-4266-waltari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)