User Tools

Site Tools


182030-5832-martaprincipe-la-gi

Martaprincipe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 15 tháng 6 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5832
Tên thay thế 1991 LE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3129172
Viễn điểm quỹ đạo 2.9361334
Độ lệch tâm 0.1187293
Chu kỳ quỹ đạo 1553.0111290
Độ bất thường trung bình 255.90618
Độ nghiêng quỹ đạo 28.21486
Kinh độ của điểm nút lên 110.73349
Acgumen của cận điểm 262.16091
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1146
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.60

5832 Martaprincipe (1991 LE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 6 năm 1991 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5832 Martaprincipe
182030-5832-martaprincipe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)