User Tools

Site Tools


181930-5698-nolde-la-gi

Nolde
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5698
Đặt tên theo Emil Nolde
Tên thay thế 4121 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7446021
Viễn điểm quỹ đạo 3.4854973
Độ lệch tâm 0.1189219
Chu kỳ quỹ đạo 2008.1488449
Độ bất thường trung bình 244.85609
Độ nghiêng quỹ đạo 1.56126
Kinh độ của điểm nút lên 74.18636
Acgumen của cận điểm 154.39278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

5698 Nolde (4121 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5698 Nolde
181930-5698-nolde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)