User Tools

Site Tools


181830-5302-romanoserra-la-gi

Romanoserra
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5302
Tên thay thế 1976 YF5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2446066
Viễn điểm quỹ đạo 2.4170546
Độ lệch tâm 0.0369928
Chu kỳ quỹ đạo 1299.7639448
Độ bất thường trung bình 344.11540
Độ nghiêng quỹ đạo 2.14747
Kinh độ của điểm nút lên 337.52933
Acgumen của cận điểm 47.90641
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

5302 Romanoserra (1976 YF5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5302 Romanoserra
181830-5302-romanoserra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)