User Tools

Site Tools


181630-5078-solovjev-sedoj-la-gi

5078 Solovjev-Sedoj là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1590.7340800 ngày (4.36 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1974.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
181630-5078-solovjev-sedoj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)