User Tools

Site Tools


181530-4551-cochran-la-gi

Cochran
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Ted Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 28 tháng 6 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4551
Tên thay thế 1979 MC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7806444
Viễn điểm quỹ đạo 3.0778902
Độ lệch tâm 0.2670035
Chu kỳ quỹ đạo 1382.9655599
Độ bất thường trung bình 214.80897
Độ nghiêng quỹ đạo 12.12408
Kinh độ của điểm nút lên 148.30842
Acgumen của cận điểm 160.76952
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

4551 Cochran (1979 MC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 6 năm 1979 bởi Ted Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4551 Cochran
181530-4551-cochran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)