User Tools

Site Tools


181330-4108-rakos-la-gi

Rakos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4108
Tên thay thế 3439 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3033743
Viễn điểm quỹ đạo 2.9800359
Độ lệch tâm 0.1280729
Chu kỳ quỹ đạo 1568.2847517
Độ bất thường trung bình 254.13172
Độ nghiêng quỹ đạo 1.46026
Kinh độ của điểm nút lên 195.36013
Acgumen của cận điểm 340.04127
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

4108 Rakos (3439 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4108 Rakos
181330-4108-rakos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)