User Tools

Site Tools


181230-5967-edithlevy-la-gi

Edithlevy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5967
Tên thay thế 1991 CM5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8346116
Viễn điểm quỹ đạo 2.0492662
Độ lệch tâm 0.0552681
Chu kỳ quỹ đạo 988.4433401
Độ bất thường trung bình 36.18754
Độ nghiêng quỹ đạo 24.10817
Kinh độ của điểm nút lên 125.85429
Acgumen của cận điểm 110.12607
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5967 Edithlevy (1991 CM5) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 9 tháng 2 năm 1991 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5967 Edithlevy
181230-5967-edithlevy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)