User Tools

Site Tools


181130-5831-dizzy-la-gi

Dizzy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Ueda và H. Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 4 tháng 5 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5831
Đặt tên theo Dizzy Gillespie
Tên thay thế 1991 JG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3130691
Viễn điểm quỹ đạo 3.0661145
Độ lệch tâm 0.1399925
Chu kỳ quỹ đạo 1611.1203825
Độ bất thường trung bình 298.58877
Độ nghiêng quỹ đạo 12.76566
Kinh độ của điểm nút lên 63.95726
Acgumen của cận điểm 165.15061
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5831 Dizzy (1991 JG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 5 năm 1991 bởi S. Ueda và H. Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5831 Dizzy
181130-5831-dizzy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)