User Tools

Site Tools


181030-5697-arrhenius-la-gi

Arrhenius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5697
Đặt tên theo Svante Arrhenius
Tên thay thế 6766 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9451334
Viễn điểm quỹ đạo 3.3453724
Độ lệch tâm 0.0636259
Chu kỳ quỹ đạo 2037.4256990
Độ bất thường trung bình 257.77820
Độ nghiêng quỹ đạo 13.69706
Kinh độ của điểm nút lên 170.73264
Acgumen của cận điểm 116.99899
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0774
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

5697 Arrhenius (6766 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5697 Arrhenius
181030-5697-arrhenius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)