User Tools

Site Tools


180930-5565-ukyounodaibu-la-gi

Ukyounodaibu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Natori và Urata
Nơi khám phá Yakiimo
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5565
Tên thay thế 1991 VN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2026834
Viễn điểm quỹ đạo 3.4156960
Độ lệch tâm 0.2159008
Chu kỳ quỹ đạo 1719.7686644
Độ bất thường trung bình 192.04028
Độ nghiêng quỹ đạo 10.32056
Kinh độ của điểm nút lên 139.10750
Acgumen của cận điểm 264.96156
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

5565 Ukyounodaibu (1991 VN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 1991 bởi Natori và Urata ở Yakiimo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5565 Ukyounodaibu
180930-5565-ukyounodaibu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)