User Tools

Site Tools


180830-5426-sharp-la-gi

Sharp
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 2 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5426
Tên thay thế 1985 DD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7264395
Viễn điểm quỹ đạo 2.1835213
Độ lệch tâm 0.1169019
Chu kỳ quỹ đạo 998.4171483
Độ bất thường trung bình 173.75554
Độ nghiêng quỹ đạo 23.79436
Kinh độ của điểm nút lên 88.24353
Acgumen của cận điểm 67.48576
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5426 Sharp (1985 DD) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 16 tháng 2 năm 1985 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5426 Sharp
180830-5426-sharp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)