User Tools

Site Tools


180730-5301-novobranets-la-gi

Novobranets
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5301
Tên thay thế 1974 SD3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0289068
Viễn điểm quỹ đạo 3.6968804
Độ lệch tâm 0.0993153
Chu kỳ quỹ đạo 2252.5171880
Độ bất thường trung bình 164.62029
Độ nghiêng quỹ đạo 10.02600
Kinh độ của điểm nút lên 243.99733
Acgumen của cận điểm 136.16879
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.3

5301 Novobranets (1974 SD3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1974 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5301 Novobranets
180730-5301-novobranets-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)