User Tools

Site Tools


180530-5077-favaloro-la-gi

Favaloro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Felix Aguilar Observatory team
Nơi khám phá El Leoncito Station
Ngày khám phá 17 tháng 6 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5077
Đặt tên theo René Favaloro
Tên thay thế 1974 MG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8212342
Viễn điểm quỹ đạo 2.6389704
Độ lệch tâm 0.1833405
Chu kỳ quỹ đạo 1216.4257209
Độ bất thường trung bình 47.60295
Độ nghiêng quỹ đạo 5.49636
Kinh độ của điểm nút lên 324.24531
Acgumen của cận điểm 337.61239
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

5077 Favaloro (1974 MG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 6 năm 1974 bởi Felix Aguilar Observatory team ở El Leoncito Station.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5077 Favaloro
180530-5077-favaloro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)