User Tools

Site Tools


180430-4655-marjoriika-la-gi

Marjoriika
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4655
Tên thay thế 1978 RS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8240563
Viễn điểm quỹ đạo 2.6847823
Độ lệch tâm 0.1908975
Chu kỳ quỹ đạo 1236.3757404
Độ bất thường trung bình 273.28671
Độ nghiêng quỹ đạo 1.91636
Kinh độ của điểm nút lên 314.06977
Acgumen của cận điểm 46.88040
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

4655 Marjoriika (1978 RS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4655 Marjoriika
180430-4655-marjoriika-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)