User Tools

Site Tools


180330-4550-royclarke-la-gi

Royclarke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Schelte J. Bus
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 4 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4550
Tên thay thế 1977 HH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4713807
Viễn điểm quỹ đạo 3.7783579
Độ lệch tâm 0.2091251
Chu kỳ quỹ đạo 2017.6517627
Độ bất thường trung bình 138.99630
Độ nghiêng quỹ đạo 0.25495
Kinh độ của điểm nút lên 18.51495
Acgumen của cận điểm 310.23116
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

4550 Royclarke (1977 HH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 4 năm 1977 bởi Schelte J. Bus ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4550 Royclarke
180330-4550-royclarke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)