User Tools

Site Tools


180230-4264-karljosephine-la-gi

Karljosephine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. F. J. Cwach
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4264
Tên thay thế 1989 TB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7381729
Viễn điểm quỹ đạo 3.1041845
Độ lệch tâm 0.2820964
Chu kỳ quỹ đạo 1376.0642567
Độ bất thường trung bình 337.24246
Độ nghiêng quỹ đạo 3.50741
Kinh độ của điểm nút lên 184.80853
Acgumen của cận điểm 197.34026
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

4264 Karljosephine (1989 TB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1989, bởi K. F. J. Cwach ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4264 Karljosephine
180230-4264-karljosephine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)