User Tools

Site Tools


180030-5966-tomeko-la-gi

Tomeko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5966
Tên thay thế 1990 VS6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7569335
Viễn điểm quỹ đạo 3.2765419
Độ lệch tâm 0.0861209
Chu kỳ quỹ đạo 1913.8361208
Độ bất thường trung bình 181.01314
Độ nghiêng quỹ đạo 3.61455
Kinh độ của điểm nút lên 53.44709
Acgumen của cận điểm 284.27855
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

5966 Tomeko (1990 VS6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1990 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5966 Tomeko
180030-5966-tomeko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)