User Tools

Site Tools


179930-5830-simohiro-la-gi

Simohiro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Niijima và T. Urata
Nơi khám phá Ojima
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5830
Tên thay thế 1991 EG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8111331
Viễn điểm quỹ đạo 2.7361587
Độ lệch tâm 0.2034234
Chu kỳ quỹ đạo 1252.2258314
Độ bất thường trung bình 31.45530
Độ nghiêng quỹ đạo 5.26892
Kinh độ của điểm nút lên 48.45587
Acgumen của cận điểm 80.78992
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

5830 Simohiro (1991 EG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 1991 bởi T. Niijima và T. Urata ở Ojima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5830 Simohiro
179930-5830-simohiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)