User Tools

Site Tools


179830-5696-ibsen-la-gi

Ibsen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5696
Đặt tên theo Henrik Ibsen
Tên thay thế 4582 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7109794
Viễn điểm quỹ đạo 3.6958000
Độ lệch tâm 0.1537154
Chu kỳ quỹ đạo 2094.1756612
Độ bất thường trung bình 167.40143
Độ nghiêng quỹ đạo 3.34848
Kinh độ của điểm nút lên 19.46977
Acgumen của cận điểm 284.42478
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

5696 Ibsen (4582 P-L) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5696 Ibsen
179830-5696-ibsen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)