User Tools

Site Tools


179730-5561-iguchi-la-gi

Iguchi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Otomo, S.
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5561
Tên thay thế 1991 QD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8487992
Viễn điểm quỹ đạo 2.5224844
Độ lệch tâm 0.1541161
Chu kỳ quỹ đạo 1180.2307030
Độ bất thường trung bình 33.61709
Độ nghiêng quỹ đạo 5.92240
Kinh độ của điểm nút lên 304.53121
Acgumen của cận điểm 70.85485
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5561 Iguchi (1991 QD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1991 bởi Otomo, S. ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5561 Iguchi
179730-5561-iguchi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)