User Tools

Site Tools


179630-5425-vojt-ch-la-gi

5425 Vojtěch là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1404.4213447 ngày (3.85 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1984.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
179630-5425-vojt-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)