User Tools

Site Tools


179530-5300-sats-la-gi

Sats
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5300
Tên thay thế 1974 SX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9069121
Viễn điểm quỹ đạo 2.6441745
Độ lệch tâm 0.1619970
Chu kỳ quỹ đạo 1253.7937273
Độ bất thường trung bình 289.00359
Độ nghiêng quỹ đạo 6.43855
Kinh độ của điểm nút lên 10.63450
Acgumen của cận điểm 350.58677
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

5300 Sats (1974 SX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1974 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5300 Sats
179530-5300-sats-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)