User Tools

Site Tools


179430-5183-robyn-la-gi

Robyn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 22 tháng 7 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5183
Tên thay thế 1990 OA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2958458
Viễn điểm quỹ đạo 2.8436640
Độ lệch tâm 0.1065896
Chu kỳ quỹ đạo 1504.6516934
Độ bất thường trung bình 158.60833
Độ nghiêng quỹ đạo 14.82175
Kinh độ của điểm nút lên 264.40603
Acgumen của cận điểm 4.68539
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

5183 Robyn (1990 OA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 7 năm 1990 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5183 Robyn
179430-5183-robyn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)