User Tools

Site Tools


179330-5076-lebedev-kumach-la-gi

5076 Lebedev-Kumach là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1371.6203893 ngày (3.76 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1973.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
179330-5076-lebedev-kumach-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)