User Tools

Site Tools


179230-4980-magomaev-la-gi

Magomaev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4980
Đặt tên theo Muslim Magomayev
Tên thay thế 1974 SP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7554513
Viễn điểm quỹ đạo 3.6469037
Độ lệch tâm 0.1392382
Chu kỳ quỹ đạo 2092.0065649
Độ bất thường trung bình 265.45954
Độ nghiêng quỹ đạo 1.83665
Kinh độ của điểm nút lên 60.46086
Acgumen của cận điểm 3.41555
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

4980 Magomaev (1974 SP1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1974 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

Its đặt tên theo legendary Azerbaijani singer Muslim Magomayev.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4980 Magomaev
179230-4980-magomaev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)