User Tools

Site Tools


179130-4549-burkhardt-la-gi

Burkhardt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4549
Tên thay thế 1276 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0614285
Viễn điểm quỹ đạo 2.8114267
Độ lệch tâm 0.1539135
Chu kỳ quỹ đạo 1389.0846040
Độ bất thường trung bình 331.09821
Độ nghiêng quỹ đạo 2.83180
Kinh độ của điểm nút lên 32.58125
Acgumen của cận điểm 52.40577
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

4549 Burkhardt (1276 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4549 Burkhardt
179130-4549-burkhardt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)