User Tools

Site Tools


178930-5962-shikokutenkyo-la-gi

Shikokutenkyo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5962
Tên thay thế 1990 HK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2786056
Viễn điểm quỹ đạo 2.8534266
Độ lệch tâm 0.1120065
Chu kỳ quỹ đạo 1501.3691861
Độ bất thường trung bình 183.97298
Độ nghiêng quỹ đạo 12.88590
Kinh độ của điểm nút lên 197.78502
Acgumen của cận điểm 323.77188
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5962 Shikokutenkyo (1990 HK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1990 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5962 Shikokutenkyo
178930-5962-shikokutenkyo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)