User Tools

Site Tools


178830-5829-ishidagoro-la-gi

Ishidagoro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo và Muramatsu
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 11 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5829
Tên thay thế 1991 CT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0245271
Viễn điểm quỹ đạo 2.4115039
Độ lệch tâm 0.0872349
Chu kỳ quỹ đạo 1206.5499575
Độ bất thường trung bình 95.43529
Độ nghiêng quỹ đạo 5.77880
Kinh độ của điểm nút lên 348.40557
Acgumen của cận điểm 146.53315
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5829 Ishidagoro (1991 CT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1991 bởi S. Otomo và Muramatsu ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5829 Ishidagoro
178830-5829-ishidagoro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)