User Tools

Site Tools


178730-5695-remillieux-la-gi

Remillieux
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5695
Tên thay thế 4577 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2827171
Viễn điểm quỹ đạo 3.0120107
Độ lệch tâm 0.1377396
Chu kỳ quỹ đạo 1573.3266589
Độ bất thường trung bình 312.85111
Độ nghiêng quỹ đạo 12.70383
Kinh độ của điểm nút lên 174.35913
Acgumen của cận điểm 272.54112
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5695 Remillieux (4577 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5695 Remillieux
178730-5695-remillieux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)