User Tools

Site Tools


178630-5560-amytis-la-gi

Amytis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 27 tháng 6 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5560
Đặt tên theo Amytis
Tên thay thế 1990 MX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0377833
Viễn điểm quỹ đạo 2.5333729
Độ lệch tâm 0.1084167
Chu kỳ quỹ đạo 1262.0964052
Độ bất thường trung bình 83.64002
Độ nghiêng quỹ đạo 5.61798
Kinh độ của điểm nút lên 75.01211
Acgumen của cận điểm 177.24679
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5560 Amytis (1990 MX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 6 năm 1990 bởi Helin, E. F. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5560 Amytis
178630-5560-amytis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)