User Tools

Site Tools


178430-5299-bittesini-la-gi

Bittesini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Carlos Ulrrico Cesco
Nơi khám phá El Leoncito
Ngày khám phá 8 tháng 6 năm 1969
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5299
Tên thay thế 1969 LB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9127065
Viễn điểm quỹ đạo 3.3259595
Độ lệch tâm 0.0662406
Chu kỳ quỹ đạo 2012.2920862
Độ bất thường trung bình 247.85263
Độ nghiêng quỹ đạo 4.87568
Kinh độ của điểm nút lên 326.13199
Acgumen của cận điểm 73.11487
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

5299 Bittesini (1969 LB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 6 năm 1969 bởi Carlos Ulrrico Cesco ở El Leoncito.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5299 Bittesini
178430-5299-bittesini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)