User Tools

Site Tools


178330-5182-bray-la-gi

Bray
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 1 tháng 7 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5182
Tên thay thế 1989 NE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1811205
Viễn điểm quỹ đạo 2.9963955
Độ lệch tâm 0.1574645
Chu kỳ quỹ đạo 1521.3726230
Độ bất thường trung bình 194.07020
Độ nghiêng quỹ đạo 15.87524
Kinh độ của điểm nút lên 139.88753
Acgumen của cận điểm 150.07956
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

5182 Bray (1989 NE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 7 năm 1989 bởi Helin, E. F. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5182 Bray
178330-5182-bray-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)