User Tools

Site Tools


178230-5075-goryachev-la-gi

Goryachev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. A. Burnasheva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1969
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5075
Tên thay thế 1969 TN4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9909958
Viễn điểm quỹ đạo 2.8355074
Độ lệch tâm 0.1749738
Chu kỳ quỹ đạo 1369.3116938
Độ bất thường trung bình 58.09295
Độ nghiêng quỹ đạo 1.32618
Kinh độ của điểm nút lên 262.08697
Acgumen của cận điểm 183.96033
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5075 Goryachev (1969 TN4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1969 bởi B. A. Burnasheva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5075 Goryachev
178230-5075-goryachev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)